ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ซอยรอบเกาะบางเบน หมู่ที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ม.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ซอยพรุกำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ม.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารบาลายท่ายาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 ม.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแหลม หมู่ที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ม.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านบางเบน-ซอยบ้านป้าสาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งเสมอ หมู่ที่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซอยบ้านสวน หมูู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุง ซ่อมแซม ซอยร่วมพัฒนา หมูู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยสวนสนุกหมูู่่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ธ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หน้าบาลายและกุโบร์ บ้านบางเบนหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21