ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเบน ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 มิ.ย. 2565
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 เม.ย. 2565
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 มี.ค. 2565
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.พ. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารประชุมประจำมัสยิดก้อมารีย๊ะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 ม.ค. 2565
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ธ.ค. 2564
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล ซอยบ้านสวน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอยร้อยวิว หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยอ่าวท่าหิน ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22