ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 เม.ย. 2564
2 ประกาศปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 เม.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 เม.ย. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 มี.ค. 2564
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 มี.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 มี.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 มี.ค. 2564
8 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 มี.ค. 2564
9 ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลม่วงกลวง”กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม สบู่น้ำผึ้ง และขี้ผึ้งสมุนไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 มี.ค. 2564
10 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37