ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ต.ค. 2563
2 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2563
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA ) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ต.ค. 2563
4 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ต.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ก.ย 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ต.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2563
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 ก.ย. 2563
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเบน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 ก.ย. 2563
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35