ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง มาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย"
  รายละเอียด :

 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง จึงจัดทำมาตรการ "1ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย"

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน