ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าปกติ จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง และขับขี่ด้วยความปลอดภัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน