ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด :

 อบต.ม่วงกลวง เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 20 -28 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักปลัด อบต.ม่วงกลวง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน