ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการ ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1  พื้นที่ในระบบกลุ่มหาดตั้งแต่พื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะระบุรี จังหวัดระนอง  ถึงตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอสุขสำราญ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน