ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด อบต.ม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์      จังหวัดระนอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7786-1623 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน