ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลา จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ************************************

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน