ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 10 วิธีหลีกหนี-เลิก “ยาเสพติด”
  รายละเอียด :

 10 วิธีหลีกหนีและเลิกยาเสพติด ดังนี้

1. เตรียมใจให้พร้อม โดยเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก

2. เมื่อมีปัญหา มีความเครียดควรทบทวนหาสาเหตุ คุยกับเพื่อน หรือบุคคลที่เราไว้วางใจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

3. สร้างบรรยากาศ ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ทั้งบ้าน ที่ทำงานให้บรรยากาศดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบ้าน

4. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 - 5 วันต่อสัปดาห์

5. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 7 - 8 ชั่วโมงต่อวัน

6. เมื่อมีเวลาว่าง ควรหางานอดิเรก หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูทีวี ท่องเที่ยว

7. งดอบายมุข คือ งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน และไม่สำส่อนทางเพศ

8. เข้าใจชีวิต คือ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเท่าที่ทำได้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ท้อถอย

9. ภูมิใจในตัวเอง โดยชื่นชมและสร้างความเชื่อมั่น สร้างกำลังใจให้ตนเอง มองตนเองว่า มีคุณค่า มีความสามารถ มีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจในตนเอง

10. คิดบวก หรือควรมองโลกในแง่ดี คิดทางบวกเป็นความคิดที่นำความสุขมาสู่ตน

ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน