กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง รุ่นที่ 1/2563รายละเอียด :
    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงได้เตรียมความพร้อมเืพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง รุ่นที่ 1/2563 โดยร่วมกับ เทศบาลตำบลกะเปอร์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วฯ โดยมีผุ้เข้าร่วมจำนวน 57 คน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร อปพร.เทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**