กิจกรรม : โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563    อ่าน 46 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**