กิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสำนัก และผู้นำชุมชนตำบลม่วงกลวง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ถึง มัสยิดเราะห์มะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**