กิจกรรม : โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ได้จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ด้านการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ และเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ ณ ที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
Deposit pulsa tanpa potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    อ่าน 119 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**