กิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ได้จัดทำโครงการ Big Cleaning Day เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์ บริเวณชายหาดอ่าวท่าหิน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**